İLKELERİMİZ

YASALARA UYGUN DAVRANMAK

Erfa Tekstil olarak mevzuata uygun hareket etmek ilkelerimizin temelini oluşturmaktadır. Erfa Tekstil, uygulamalarında yasada belirtilen kanunlara uygun davranır, İş Kanununda belirlenen çalışma sürelerine uyar.

KALİTE YÖNETİMİ

Kalite açısından tekstil sektöründe örnek bir kuruluş olmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, üretim sürecinin tüm aşamalarında verimliliğin artması ve müşteri merkezli olmanın getirdiği sorumluluk ve farkındalık ile müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ürünlerin zamanında, kaliteli ve uygun fiyat politikasıyla müşteriye teslimatının yapılması adına, üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadar hatasız ve titiz bir çalışma yapılması temel önceliğimizdir.

AYRIMCILIK YAPILMAMASI VE FISRAT EŞİTLİĞİ

Erfa Tekstil çalışanlarına dil, din, ırk, mezhep, ulusal köken, cinsiyet, siyasi düşünce gibi konularda bir ayrımcılık uygulanamaz. Çalışanlar bu sebeplerden dolayı ayrımcılığa uğramaz ve cezalandırılamaz. Çalışanlarımızın bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterilir. Erfa Tekstil istihdamda eşit fırsatlar sunmayı temel ilke olarak benimsemiştir.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLENMEK

Firmamızda çocuk işçiliği önlemek adına 18 yaşın altında ve zorunlu eğitimini tamamlamamış bireylerin şirket bünyesinde istihdama dahil edilmesi yasaklanmıştır.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Erfa Tekstil rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikaları benimser. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması yada verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Erfa Tekstil, iş sözleşmesi ve şirket yönetmeliğine aykırı davranış ve hareketlerde bulunan, mesleki görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği titizliğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında disiplin yönetmeliği uygulamaktadır. Şirketimizde ilgili uygulama , yönetim kurulu tarafından oluşturulan disiplin kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir.

ŞİKAYET & ÖNERİ MEKANİZMASI İLE GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRMEK

Firmamızda çalışanlardan, müşterilerimizden ve çevremizden gelebilecek şikayet ve öneriler kayıt altına alınarak değerlendirilmektedir. Çalışanlarımızın talep ve şikayetlerini adil, objektif , tarafsız ,hızlı bir şekilde ,gizlilik ilkelerine ,yasalara, ilgili mevzuata uyarak değerlendirilip çözüm bulunmasını hedeflemekteyiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTMAK

Yaşadığımız gelişim ve dönüşüm çağının merkezinde insanın olması , emek ve çabalarıyla işimize değer katan çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmayı hedeflemekteyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatlara ve sözleşmelere uyum sağlayarak, iş kazalarını, meslek hastalıklarını minimum düzeye indirmeye çalışmaktayız. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli hale getirmek ve farkındalık oluşturmak adına periyodik aralıklarla çalışanlarımızın eğitime katılımı sağlanmaktadır. İşyerimizde çalışma şartlarının kanunlara uygunluğunu sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu oluşturulmuştur. İSG kurulu periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği toplantılarda çalışma koşullarını denetler ve yönetime gerekli tavsiyelerde bulunur.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Erfa Tekstil, faaliyetlerini çevre ve ekolojik değerleri ön planda tutarak gerçekleştirmektedir. Ürün ve proseslerle ilgili proje çalışmalarımızda çevresel etkiler dikkate alınarak çevreyi koruyarak çalışma yapılması amaçlanmıştır. Faaliyetlerimiz esnasında oluşan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderilmektedir. Çalışanların çevre konusunda bilinçlendirilmesi adına periyodik eğitimlere katılımı sağlanmaktadır. Firmanın çevreye olası zararlarının saptanması için çevre boyut analizi yaptırılarak olası zararlar belirlenmiş ve önlemler alınmıştır.