SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutları göz önünde bulundurarak, birbirileri ile etkileşimlerinde, ekonomik kalkınmayı, insan yaşamını ve çevresel dengeyi olumlu yönde etkileyecek adımlar atmayı ve tedarik zincirimizi bu yönde geliştirerek paydaşlarımız ve toplum için değer yaratmamız gerektiğine inanıyor; küresel standartların gerekliliklerini, doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten bir yaklaşımı benimsiyoruz.

Tekstil sektöründe, dış giyim ürün imalatı alanında faaliyet gösteren ERFA TEKSTİL, iç ve dış paydaşlarına yönelik ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarının bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik yönetimine sahiptir.